Alt-Prawica: 16 punktów

1. Alt-Prawica należy do politycznej prawicy, zarówno w amerykańskim, jak i w europejskim znaczeniu “prawicy”. Socjaliści nie należą do ruchu Alt-Prawica. Progresywiści nie należą do ruchu Alt-Prawica. Liberałowie nie należą do ruchu Alt-Prawica. Wreszcie, komuniści, marksiści, zwolennicy kulturowego marksizmu, neo-konserwatyści również nie należą do ruchu Alt-Prawica.

2. Alt-Prawica stanowi ALTERNATYWĘ wobec główno-nurtowej odmiany konserwatyzmu w USA, której ideologia teoretycznie jest zawarta w 10 Zasadach Konserwatyzmu Russela Kirka, ale w praktyce degeneruje się w stronę progresywizmu. Ruch Alt-Prawica stanowi także alternatywę wobec libertarianizmu.
3. Ruch Alt-Prawica nie opiera się na defensywnej postawie i odrzuca koncepcję szlachetnej porażki w imię utrzymania pryncypiów. Ruch ten jest filozofią ofensywną w każdym znaczeniu tego słowa. Alt-Prawica  wierzy w zwycięstwo poprzez wytrwałość, przy pozostaniu w zgodzie z nauką, rzeczywistością, tradycją kulturową i lekcjami historii.
4. Alt-Prawica uważa, że zachodnia cywilizacja stanowi szczytowe osiągnięcie ludzkości i wspiera jej trzy podstawowe kolumny: chrześcijaństwo, narodowości Europy oraz Greko-Romańskie dziedzictwo.
5. Alt-Prawica jest otwarcie i zaprzysięgle nacjonalistyczna. Wspiera wszelskie nacjonalizmy i prawo wszystkich narodów do istnienia, jednolitych i nie zniszczonych przez obce inwazje i imigrację.
6. Alt-Prawica jest anty-globalistyczna. Sprzeciwia się wszystkim grupom pracujących w imię globalistycznych ideałów lub celów.
7. Alt-Prawica jest anty-egalitarystyczna. Nie wierzy w ideę równości dla tego samego powodu, dla którego nie wierz w jednorożce i krasnoludki, zauważając, że równość między ludźmi nie istnieje w dającej się zauważyć naukowej, prawnej, materialnej, intelektualnej, płciowej czy duchowej formie.
8. Alt-Prawica jest scjentyczna. Domniemuje prawdziwość bieżących ustaleń osiągniętych przy pomocy metody naukowej, rozumiejąc jednak, że a) ustalenia te mogą ulec zmianie w przyszłości b) nauka jest podatna na korupcję c) tak zwany konsensus naukowy nie jest oparty na metodzie naukowej, lecz na demokracji i dlatego też z samej swej natury nie jest naukowy.
9. Alt-Prawica wierzy, że tożsamość > kultura > polityka
10. Alt-Prawica sprzeciwia się rządom lub dominacji jakiejkolwiej rodzimej grupy etnicznej przez inną, zwłaszcza w suwerennych ojczyznach dominowanego ludu. Alt-Prawo sprzeciwia się, by jakakolwiek nie-rodzima grupa etniczna zdobyła nadmierny wpływ w jakiejkolwiej społeczności poprzez nepotyzm, trybalizm czy jakiekolwiek inne środki.
12. Alt-Prawica rozumie, że różnorodność + bliskość = wojna
12. Alt-Prawica nie dba o to, co o niej myślisz.
13. Alt-Prawica sprzeciwia się międzynarowemu wolnemu handlowi i wolnemu przepływowi ludzi, którego taki handel wymaga. Korzyści z handlu wewnątrz państw nie są dowodem
na korzyści handlu międzynarodowego.
14. Alt-Prawica wierzy, że musimy zabezpieczyć istnienie białych oraz przyszłość białych dzieci.
15. Alt-Prawica nie wierzy w wyższość jakiekolwiek rasy, narodu, ludzi czy podgatunku. Każda rasa, naród, lud czy podgatunek ludzki ma swoje własne unikalne siły i słabości i posiada prawo do cieszenia się taką kulturą, jaką sobie ceni, bez groźby zewnętrznej ingerencji.
16. Alt-Prawica jest filozofią ceniącą sobie pokój między narodami świata i sprzeciwia się wojnom mającym na celu narzucenia wartości jednego narodu innemu, jak również sprzeciwia się wysiłkom zmierzającym do wyniszczenia narodów poprzez wojnę, ludobójstwo, imigrację lub genetyczną asymilację.