Αλτ Δεξιά: 16 Θέσεις

Εναλλακτική ή “Αλτ” Δεξιά: 16 Θέσεις

 1. Η Εναλλακτική Δεξιά, ή “Αλτ” Δεξιά, είναι μέρος της πολιτικής δεξιάς της Αμερικής αλλά και των Ευρωπαϊκών χωρών. Σοσιαλιστές, προοδευτικοί, φιλελεύθεροι, κομμουνιστές, Μαρξιστές, πολιτιστικοί Μαρξιστές και νεοσυντηρητικοί δεν ανήκουν στην Εναλλακτική Δεξιά.
 2. Η Εναλλακτική Δεξιά είναι μια ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ επιλογή στο επικρατούν συντηρητικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο ονομαστικά συνοψίζεται στις 10 Συντηρητικές Αρχές του Ράσελ Κερκ, όμως στην πραγματικότητα έχει ολισθήσει προς τον προοδευτισμό. Είναι επίσης μια εναλλακτική επιλογή στον φιλελευθερισμό.
 3. Η Εναλλακτική Δεξιά δεν τηρεί αμυντική στάση και απορρίπτει την ιδέα της ευγενούς και έντιμης ήττας. Είναι μία επιθετική φιλοσοφία με κάθε έννοια της λέξης. Η Εναλλακτική Δεξιά πιστεύει στη νίκη μέσω επιμονής, όντας ταυτόχρονα σε πλήρη αρμονία με την επιστήμη, την πραγματικότητα, τις παραδόσεις και τα διδάγματα της ιστορίας.
 4. Η Εναλλακτική Δεξιά πιστεύει ότι ο Δυτικός Πολιτισμός είναι το απόγειο των ανθρώπινων επιτευγμάτων και στηρίζει τις τρεις θεμελιώδεις βάσεις του: τον Χριστιανισμό, τα Ευρωπαϊκά έθνη και την Ελληνο-Ρωμαϊκή κληρονομιά.
 5. Η Εναλλακτική Δεξιά είναι ανοιχτά και απροκάλυπτα εθνικιστική. Υποστηρίζει όλα τα είδη εθνικισμών και το δικαίωμα όλων των εθνών να υπάρχουν, ομογενή και ανόθευτα από ξένη εισβολή και μετανάστευση.
 6. Η Εναλλακτική Δεξιά είναι ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Τάσσεται ενάντια σε κάθε οργάνωση που δρα με βάση τέτοια ιδεώδη, ή ακολουθεί στόχους υπέρ της.
 7. Η Εναλλακτική Δεξιά απορρίπτει την ιδέα της Ισότητας για τον ίδιο λόγο που απορρίπτει την ιδέα των μονόκερων και των καλικάτζαρων, έχοντας διαπιστώσει ότι η ανθρώπινη ισότητα δεν υπάρχει με καμία επιστημονική, νομική, υλική, νοητική, σεξουαλική ή πνευματική μορφή.
 8. Η Εναλλακτική Δεξιά είναι επιστημονική. Δέχεται τα σύγχρονα συμπεράσματα της επιστημονικής μεθόδου, ενώ κατανοεί ότι α) αυτά τα συμπεράσματα ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, β) η επιστημονική κοινότητα είναι ευάλωτη στη διαφθορά, και γ) η λεγόμενη ομοφωνία των επιστημόνων δε βασίζεται στην επιστήμη, αλλά στη δημοκρατία, και συνεπώς είναι θεμελιωδώς μη επιστημονική.
 9. Η Εναλλακτική Δεξιά πιστέυει πως Ταυτότητα > Κουλτούρα > Πολιτική
 10. Η Εναλλακτική Δεξιά αντιτίθεται στον έλεγχο ή στην ξένη κυριαρχία ενός γηγενούς πληθυσμού από κάποιον άλλον, ιδιαίτερα στην πατρίδα του γηγενούς αυτού πληθυσμού. Η Εναλλακτική Δεξιά αντιτίθεται σε οποιοδήποτε μη-γηγενές φύλο να αποκτά υπερβολική επιρροή σε μια κοινωνία μέσω νεποτισμού, φυλετικής αλληλεγγύης, ή άλλου τρόπου.
 11. Η Εναλλακτική Δεξιά αντιλαμβάνεται ότι Διαφορετικότητα + Εγγύτητα = Σύγκρουση
 12. Η Εναλλακτική Δεξιά δε νοιάζεται τι πιστεύεις γι’ αυτήν.
 13. Η Εναλλακτική Δεξιά απορρίπτει το διεθνές ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη μετακίνηση λαών με την οποία αυτό συνεπάγεται. Τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου στο εσωτερικό μιας χώρας δεν είναι απόδειξη για τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου μεταξύ διαφορετικών χωρών.
 14. Η Εναλλακτική Δεξιά πιστεύει ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την ύπαρξη της λευκής φυλής και ένα μέλλον για τους λευκούς απογόνους της.
 15. Η Εναλλακτική Δεξιά δεν πιστεύει στη γενική ανωτερότητα καμίας φυλής, έθνους, λαού ή υποείδους. Κάθε φυλή, έθνος, λαός και ανθρώπινο υποείδος έχει τις δικές του μοναδικές δυνάμεις και αδυναμίες, και κατέχει το δικαίωμα να παραμείνει ανόθευτο στην ντόπια κουλτούρα που προτιμά.
 16. Η Εναλλακτική Δεξιά είναι μια φιλοσοφία που εκτιμά την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη του κόσμου και αντιτίθεται σε πολέμους που έχουν σκοπό να επιβάλλουν τις αξίες ενός έθνους σε ένα άλλο, καθώς και σε κάθε προσπάθεια αφάνισης ενός έθνους μέσω πολέμου, γενοκτονίας, μετανάστευσης η γενετικής αφομοίωσης.