Alt-Høyre: 16 Punkter

1. Alt-Høyre tilhører den politiske høyresiden i både den Amerikanske og den Europeiske betydningen. Sosialister er ikke Alt-Høyre. Progressiver er ikke Alt-Høyre. Liberale er ikke Alt-Høyre. Kommunister, Marxister, Marxianere, kulturmarxister og neokonservative er ikke Alt-Høyre

2. Alt-Høyre er et alternativ til den alminnelige konservative bevegelsen i USA, forankret i Russel Kirks ti konservative prinsipper, som i virkeligheten har degenerert mot progressivisme. Den er og et alternativ til libertarianisme.

3. Alt-Høyre er ikke en defensiv holdning og avviser tanken om et nobelt og prinsipielt nederlag. Den er en fremovertenkende, offensiv filosofi, i begrepets fulle forstand.  Alt-Høyre tror på seier gjennom vedvarenhet samt å forbli i harmoni med vitenskap, virkelighet, kulturell tradisjon og historiens lærdom.

4. Alt-Høyre mener Vestlig sivilisasjon er toppunktet av menneskelig oppnåelse og støtter dets tre grunnpillarer: Kristendommen, den Europeiske nasjon og den Greko-Romerske arv.

5. Alt-Høyre er åpent og fremstående nasjonalistisk. Den støtter nasjonalisme av alle former og alle nasjoners rett til å eksistere, homogen og uforandret av fremmed invasjon og innvandring.

6. Alt-Høyre er anti-globalistisk. Den stiller seg i opposisjon til alle grupper som arbeider for globalistiske idealer eller globalistiske mål.

7. Alt-Høyre er anti-egalitær. Den avviser ideen om likhet på samme grunnlaget den avviser ideen om bergtroll og påskeharen. Menneskelig likhet eksisterer ikke i noen målbar vitenskapelig, legal, materiell, intelektuell, seksuell eller spirituell form.

8. Alt-Høyre baserer seg på vitenskapelighet. Den aksepterer de nåverende konklusjoner gjort av den vitenskapelige metode, samtidig som den forstår at a) disse konklusjonene er åpne til fremtidig revisjon, b) at vitenskapen er sårbar mot korrupsjon, og c) at den såkalte vitenskapelige oppsluttingen er ikke basert på den vitenskapelige metode, men demokrati, og er derfor, per definisjon,
uvitenskapelig.

9. Alt-Høyre mener Identitet > Kultur > Politikk.

10. Alt-Høyre er mot styring eller dominering av noen tilhørende nativ etnisk gruppe av en annen, spesielt i det suverene hjemlandet til det dominerte folket. Alt-Høyre motstår enhver ikke-nativ etnisk gruppes oppnåelse av overflødig innflytelse i noe som helst samfunn gjennom nepotisme, tribalisme, eller andre metoder.

11. Alt-Høyre forstår at mangfold + nærhet = krig.

12. Alt-Høyre bryr seg ikke om hva du tror om den.

13. Alt-Høyre avviser internasjonal fri-handel, og den frie bevegelsen av mennesker fri-handel krever. Fordelene av intra-nasjonal handel er ikke bevis for fordelene av internasjonal fri-handel.

14. Alt-Høyre mener vi må sikre hvite folks eksistens, og en fremtid for hvite barn.

15. Alt-Høyre tror ikke på noen generell overlegenhet av noen rase, nasjon, folk eller undergruppe. Alle raser, nasjoner, folk og menneskelige undergrupper har sine egne unike styrker og svakheter, og innehar sin egen suverene rett til å bo uantastet i den native kulturen den foretrekker.

16. Alt-Høyre er en filosofi som versetter fred mellom verdens nasjoner og motsetter seg krigføring for å påtvinge en nasjons verdier på en annen, samt forsøk på utrydding av individuelle nasjoner gjennom krig, folkemord, immigrering eller genetisk assimilering.

TL:DR; Alt-Høyre er en Vestlig ideologi som tror på vitenskap, historie, virkeligher og en genetisk nasjons rett til å eksistere og styre seg selv i sin egen interesse.