הימין האלטרנטיבי, מהו

1.
הימין האלטרנטיבי הוא ימני במובן האמריקני והארופאי של המושג.  סוציאליסטים
אינם ימין אלטרנטיבי.  פרוגרסיביים אינם ימין אלטרנטיבי.  ליבראליים אינם
ימין אלטרנטיבי.  קומוניסטים, מרקסיסטים, מרקסיאנים, מרקסיסטים תרבותיים,
ונאו-שמרנים אינם ימין אלטרנטיבי.
2.
הימין
האלטרניבי מהווה אלטרנטיבה לתנועה השמרנית המיינסטרימית שבארה”ב, שלהלכה
מתומצתת בעשרת עקרונות השמרנות של ראסל קירק, אך למעשה סטתה עם הזמן לכיוון
הפרוגרסיביזם.  הוא גם מהווה אלטרנטיבה
לליברטריאניזם.
3.
הימין
האלטרנטיבי אינו גישה הגנתית בעלמא, אלא הוא דוחה על הסף את הרעיון של
תבוסה אצילה ועקרונית.  אדרבא, מדובר בפילוסופיה התקפית במלוא המובן,
הדוגלת במחשבה קדימה.  הימין האלטרנטיבי מאמין בנצחון
באמצעות התמדה, תוך מיזוג דעים עם המדע, המציאות, המסורת התרבותית, ולקחי
ההסטוריה.
4.
הימין
האלטרנטיבי מאמין כי התרבות המערבית היא הישג פסגה לאנושות, ותומך איפא
בשלושת יסודותיה: הנצרות, הלאומים האירופאיים, והמורשת היוונית-רומאית.
5.
הימין
האלטרנטיבי הוא לאומני באופן פומבי ומוצהר.  הוא תומך בכל סוגי הלאומנות
וכן בזכותם של כל עם ועם להתקיים באשר הוא באופן אחיד ובלתי מחולל מפלישה
והגירה של זרים.
6.
הימין האלטרנטיבי הוא אנטי-גלובליזציה.  הוא מתנגד לכל קבוצה הפועלת למען אידאלים ומטרות גלובליסטיים.
7.
הימין
האלטרנטיבי הוא אנטי-שוויונות. הוא דוחה על הסף את רעיון השוויונות מאותה
סיבה שהוא כופר באמונה בחדי קרן ושדונים, והיא שהשוויון הבין-אנושי לא היה
ולא נברא מעולם בשום צורה ואופן, לא מדעית,
לא חוקית, לא גשמית, לא שכלית, לא מינית, ולא רוחנית.
8.
הימין
האלטרנטיבי הוא סיאנטודי.  הוא מניח לעת עתה את נכונותן של מסקנות השוטף
של השיטה המדעית (סיאנטודיה), תוך הבנה כי א) מסקנות אלו עשויים להשתנות
בעתיד, ב) תופעת המדעיזם חשוף לשחיתות, וכי
ג) מה שנקרא הקונצנזוס המדעי כביכול, מבוסס לא על סיאנטודיה, אלא על
דמוקרטיה, ולפיכך היא לא מדעית הלכה למעשה.
9.
הימין האלטרנטיבי מאמין כי זהות > תרבות > פוליטיקה.
10.
הימין
האלטרנטיבי מתנגד לכל שלטון ומשלה של קבוצה אתנית כלשהי בידי קבוצה אחרת,
במיוחד בתוך ארצות המולדת של העמים הנשלטים.  הימין האלטרנטיבי מתנגד לכך
שקבוצה אתנית זרה בארץ תתפוס עמדה של השפעה
יתרה בחברה הילידית באמצעות נפוטיזם, שבטיות, או כל אמצעי אחר.
11.
הימין האלטרנטיבי מבין כי גיוון (תרבותי) + קרבה (פיזית) = מלחמה.
12.
לימין האלטרנטיבי לא אכפת מה אתם חושבים עליו.
13.
הימין
האלטרנטיבי דוחה את הסחר החופשי הבינלאומי ואת התנועה החופשית של בני אדם
הנצרכת לשם הסחר החופשי.  היתרונות של הסחר החופשי הלאומי אינן ראיה
ליתרונות הסחר החופשי הבינלאומי.
14.
הימין האלטרנטיבי מאמין כי יש להבטיח את קיומו של הגזע הלבן ולקיים עתיד לילדים לבנים.
15.
הימין
האלטרנטיבי אינו מאמין בעליונות הכללית של גזע, עם, אומה, או תת-גזע
כלשהו.  לכל גזע, עם, אומה, ותת-גזע אנושי נקודות חוזקה וחולשה משלו, ולו
הזכות הריבונית לשכון לבטח בקרב תרבותו הילידית,
אותה הוא מכיר ומבכר.

16.
הימין
האלטרנטיבי הוא פילוסופיה שמוקירה שלום בין עמי העולם השונים, והוא מתנגד
למלחמות שמטרתן להשליט את הערכים של עם אחד על עם אחר, וכמוהן נסיונות לאבד
עמים מסוימים באמצעות מלחמה, השמדת עם,
הגירה, או התבוללות גנטית.