Čo je Alt Pravica?

V záujme
vypracovania základov Alt Pravicovej filozofie, na ktorej môžu
stavať aj ostatní.

 1. Alt
  Pravica je politickou pravicou v americkom ako aj v európskom
  zmysle slova. Socialisti nie sú Alt Pravica, Pokrokoví
  (Progresívci)
  nie
  sú Alt Pravica, Liberáli nie sú Alt Pravica. Komunisti, Marxisti,
  Kultúrni Marxisti a neokonzervatívci nie sú Alt Pravica.
 2. Alt
  Pravica je alternatívou k tradičnému pravicovému hnutiu v
  Spojených Štátoch, ktoré je definované 10
  konzervatívnymi princípami

  Russela Kirka, ktoré v skutočnosti zdegenerovalo smerom k
  progresivizmu. Je tiež
  alternatívou k libertarianizmu.
 3. Alt
  Pravica
  nie je obranným postojom a odmieta koncepciu vznešenej a
  principiálnej porážky. Je to do budúcnosti hľadiaca filozofia
  útoku v každom zmysle tohto slova. Alt
  Pravica
  verí vo
  víťazstvo cestou vytrvalosti
  a harmónie
  s vedou, realitou, kultúrnou tradíciou a historickou skúsenosťou.
 4. Alt
  Pravica
  verí, že západná
  civilizácia je vrcholom ľudského úsilia a podporuje tri
  základné piliere: kresťanstvo, európske národy a gréko-románske
  dedičstvo.
 5. Alt
  Pravica
  otvorene deklaruje svoju národnú orientáciu. Podporutje všetky
  národy a ich právo na existenciu, homogénnu a neriedenú
  cudzineckou inváziou a prisťahovalectvom.
 6. Alt
  Pravica
  je antiglobalistická. Je v opozícíi proti skupinám, ktoré
  pracujú v záujme globalistických ideálov a cieľov.
 7. Alt
  Pravica je proti rovnostárstvu. Odmieta myšlienku rovnostárstva z
  rovnakých dôvodov ako odmieta jednorožcov a škriatkov. Ľudské
  rovnostárstvo neexistuje v žiadnej pozorovateľnej vedeckej,
  právnej, materiálnej, intelektuálnej, sexuálnej a duchovnej
  forme.
 8. Alt
  Pravica je vedecká a a priori akceptuje súčasné závery vedeckej
  metódy, avšak je si zároveň vedomá, že a) tieto závery
  podliehajú potenciálnemu budúcemu prehodnoteniu b) veda podlieha
  korupcii a c) takzvaný vedecký konsenzus nie je založený na
  vede, ale na demokracii a je tým pádom nevedecký
 9. Alt
  Pravica verí, že identita ­­> kultúra > politika
 10. Alt
  Pravica je proti podradenosti ktorejkoľvek pôvodnej etnickej
  skupiny inej skupine, najmä v suverénnej krajine dominovaného
  ľudu. Alt Pravica je proti získavaniu nadmerného vplyvu
  nepôvodnej populácie v ktorejkoľvek spoločnosti cestou známostí,
  kmeňových vzťahov alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
 11. Alt
  Pravica si je vedomá, že diverzita + blízkosť = vojna
 12. Alt
  Pravici je jedno, čo si o nej myslíte.
 13. Alt
  Pravica odmieta medzinárodný obchod a voľný pohyb pracovníkov s
  ním súvisiaci. Výhody obchodu v rámci národa nie sú potvrdením
  výhod medzinárodného obchodu.
 14. Alt
  Pravica verí, že je nevyhnutné zabezpečiť existenciu bielych
  ľudí a budúcnosť bielych detí.
 15. Alt
  Pravica neverí vo všeobecnú nadradenosť žiadnej rasy, národa,
  ľudu alebo ľudského poddruhu. Každá rasa, národ, ľud alebo
  ľudský poddruh má svoje vlastné silné a slabé stránky a má
  suverénne právo nažívať bez cudzích vplyvov a uchovávať
  vlastnú kultúru, ktorú uprednostňuje.
 16. Alt
  Pravica je filozofia, ktorá si cení mier medzi národmi sveta a
  odmieta násliné šírenie hodnôt jedného národa na druhý
  národ, ako aj úsilie o extermináciu individuálnych národov
  cestou vojny, genocídy, prisťahovalectva alebo genetickej
  asimilácie.