Какво е алтернативно дясно

С
цел полагане на ядро от основни принципи
на алтернативното дясно (Алт-Дясно)
върху които други могат да надграждат:
 1. Алтернативното
  дясно е политическо дясно в американският
  и европейският смисъл на термина.
  Социалистите не са от Алтернативно
  десни. Прогресивизмът не е Алтернативно
  дясен. Либералите не са Алт-Дясни.
  Комунистите, марксистите, културни
  марксисти и неоконсерваторите не са
  Алтернативни Десни.
 2. Алтернативното
  дясно е АЛТЕРНАТИВА на преобладаващото
  консервативно движение в САЩ което е
  изразено от „10 консервативни принципа“
  на Ръсел Кърк, но всъшност се е изродило
  в прогресивизъм. То е алтернатива и на
  либертарианството.
 3. Алтернативното
  дясно не е отбранително перспектива и
  е отказ от концепцията за благородно
  поражение. Това е една модерна философия
  на настъплението – във всеки смисъл
  на тази дума. Алтернативното дясно
  вярва в победа чрез постоянство и идеята
  за хармония с науката, реалността,
  културните традиции и уроците на
  историята.
 4. Алтернативното
  дясно смята, че Западната цивилизация
  е короната на човешкият гении и поддържа
  трите основни стълба: Христианството,
  Европейските нации и гръко-римското
  наследство.
 5. Алтернативното
  дясно не крие своят национализъм. То
  подкрепя всички национализми и Правото
  на съществуване на всички нации,
  хомогенно и необезпокоявано от
  имиграционни процеси.
 6. Алтернативното
  дясно е анти-глобалистко. То е срещу
  всички онези които се застъпват за
  глобалистки цели и идеи.
 7. Алтернативното
  дясно се противопоставя на сляпият
  егалитаризъм. Отрича тази идея поради
  същата причина заради която отхвърля
  съществуването на еднорози и леприкони,
  като отбелязва, че хората не са равни
  по нито едно научно, юридическо,
  материално, интелектуално, полово или
  душевно състояние.
 8. Алтернативното
  дясно
  e научно
  ориентирано. То признава научните
  заключения на научният метод, като
  разбира: А) че тези въпросните заключения
  подлежат на преразглеждане; Б) че
  научната общност също е податлива на
  корупция и В) че така нареченият научен
  консенсус се основава не на науката, а
  на демокрацичната идея, откъдето и
  идват ненаучни заключения.
 9. Алтернативното
  дясно вярва в идентичност>култура>политика.
 10. Алтернативното
  дясно се противопоставя на угнетяването
  на един етнос от друг, особено ако
  първият е на собствена земя. Алтернативното
  дясно е срещу всеки чужд етнос който
  се опитва да достигне огромно влияние
  във всяко общество чрез непотизъм, клан
  или чрез други средства.
 11. Алтернативното
  дясно приема за вярно идеята, че
  хетерогенност + близост = война.
 12. На
  Алтернативното дясно не му пука какво
  мислите за него.
 13. Алтернативното
  дясно отхвърля идеята за международната
  свободна търговия и миграция на хора
  която свободната търговия изисква.
  Ползите от международната свободна
  търговия не е доказателство за
  предимствата на международната свободна
  търговия.
 14. Алтернативното
  дясно предполага нуждата от обезпечаването
  на съществуването на белите народи и
  белите деца.
 15. Алтернативното
  дясно не вярва в идеята за превъзходство
  на която и да е раса, нация, народ или
  друг подвидов. Всяка раса, нация, народ
  и човешки подвид има своите уникални
  качества, предимства и недостатъци, и
  суверенното право на спокоен живот в
  рамките на собствената си култура.
 16. Алтернативното
  дясно е философия която цени мира между
  различните нации в света и е срещу
  войните водени с цел да се наложат
  ценностите на един народ върху друг,
  както е и срещу всички опити да се
  унищожават отделните нации чрез война,
  геноцид, имиграция или генетична
  асимилация.
На
кратко: Алтернативното дясно е Западна
идеология която вярва, че науката,
историята, реалността и Правото на
народите да съществуват като генетични
нации и да се управляват като такава в
свой собствен интерес.